مشخصات فردی و زندگینامه
نام:عبدالوهاب
نام خانوادگی:فراتی
پست الکترونیک:a_foraty@yahoo.com
نخصص ها:فقه و اصول ، علوم سیاسی

زندگی نامه

اینجانب عبدالوهاب فراتی در اواسط سال 47 در خانواده‌ای نسبتاً متوسط بدنیا آمدم پدرم کشاورز بود که در اثر بیماری در سال 54 بدرود حیات گفت، دروس ابتدایی و متوسطه را در شهرستان شوشتر به اتمام رسانده و از اوایل دوربه دبیرستان به حوزه علمیه شوشتر، مشهد و قم مشرف شدم در سن 13 سالگی روانه جبهه و به طور متناول هفت سال در جبهه ‌های حق علیه باطل شرکت و دو دفعه مجروح شدم در کنار دروس حوزوی، پس از اخذ دیپلم انسانی روانه دانشگاه شده و در سال 86 موفق به اخذ دکتری علوم سیاسی از دانشگاه باقر العلوم گردیدم.