دولت آرمانی تشیع/ به سوی یک متاتئوری در نظریه سیاسی شیعه (اندیشه سیاسی سید جعفر کشفی)
34 بازدید
محل نشر: ضمیمه خردنامه همشهری » هجدهم خرداد 1384 - شماره 52 » (2 صفحه - از 10 تا 11)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی