مبانی عقلانی حکومت مجتهدان در عصر غیبت از دیدگاه سید جعفر کشفی
26 بازدید
محل نشر: حکومت اسلامی » پاییز 1376 - شماره 5 » (19 صفحه - از 161 تا 179)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
اشاره: سید جعفر دارابی که به دلیل کشف و کرامت به کشفی معروف گردید در سال 1191ه.ق. در قصبه اصطهبانات دیده به جهان گشود و در سال 1267ه.ق. در بروجرد بدرود حیات گفت. وی که طی دوره حیات خویش با سلسله زندیه و قاجاریه هم عصر بود, مستقیما مسئولیت سیاسی بر عهده نگرفت و با عزلت گزینی, از دخالت در امور سیاسی پرهیز می کرد لکن با حسام السلطنه, فرزند فتحعلیشاه, که در آن روزگار ولایت بروجرد و بختیاری را بر عهده داشت, رابطه ای نیکو برقرار کرد و به درخواست او برخی از آثار خود هم چون میزان الملوک, تحفه الملوک, کفایه الایتام و اجابه المضطرین را به نگارش درآورد. کشفی مجموعه ای از نگرش ها و گرایش های فلسفی, عرفانی و فقهی را در ذیل یک نگرش جامع یعنی عقل و جهل دارد. درواقع او جهان را آمیخته ای از عقل و جهل می داند و در تلاش است تا جامعه, تاریخ و انواع حکومت ها را بر اساس آن دو تبیین نماید. دولت در اندیشه وی یا حق است و یا باطل, دولت حق و مدینه الهیه تنها در زمانی متصور است که حضور و غلبه عقل ممکن باشد