نظریه انقلاب در اندیشه امام خمینی (ره)
31 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » زمستان 1380 - شماره 16 » (16 صفحه - از 145 تا 160)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
این مقاله می‏کوشد با بازسازی نظریه انقلاب در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) به «درون فهمی انقلاب اسلامی» نزدیک‏تر شود و تبیین رساتری از علل و عوامل پیدایش انقلاب اسلامی ارائه دهد. تفاوت این منظر با سایر تئوری‏های انقلاب آن است که معمولاً در این تئوری‏ها انقلاب به عنوان کلیتی یک دست با تمام ارکان و عناصرش مورد مطالعه قرار می‏گیرد، در حالی که در این منظر، انقلاب نه از نگاه یک شخص ثالث بلکه از منظر «رهبر انقلاب» که در تمام مراحل وقوعش نقش فعال و تعیین کننده‏ای داشته است بازخوانی گردد. واژه‏های کلیدی: نظریه انقلاب، امام خمینی، شرایط عینی، شرایط ذهنی.