تعامل عرفان و سیاست در اندیشه امام خمینی (س)
27 بازدید
محل نشر: متین » بهار 1383 - شماره 22 » (16 صفحه - از 93 تا 108)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
چکیده : در این مقاله مطالب زیر بحث و بررسی می‌شود: 1ـ امام خمینی و جدایی از سنّت فکری عارفان؛ 2ـ امام خمینی و نحوة ورود به ساحت سیاست. در این قسمت به گفتة امام خمینی، آدمی در پیمودن راه کمال با دو دسته از موانع زیر روبه‌رو می‌شود: موانع درونی و موانع بیرونی. کلیدواژه‌ : عرفان در اندیشة امام خمینی، سیاست در اندیشة امام خمینی، تعامل عرفان و سیاست در اندیشة امام خمینی